Een verdomd goede onderneming

Gratis business plan canvas voor een Meaningful Profit onderneming

Een verdomd goed gratis businessplan canvas voor een Meaningful Profit onderneming.

Meaningful Profit is het ondernemingsmodel dat de hoogste intentie(s) van de ondernemer of CEO verbindt met de output van de onderneming. Met andere woorden: het ‘wat’ van de onderneming is direct verbonden of een directe uitdrukking van deze hoogste intenties.

Een van de essenties van Betekenisvolle Winst draait om de vraag: Hoe creëer je inkomsten terwijl je bijdraagt aan wat echt belangrijk voor je is?

Download hier gratis het canvas:

Powerpoint

Keynote

PDF

Waarom hebben we Meaningful Profit ondernemingen nodig?

Na bestudering van motivatie en de essentie van de drive, moeten we concluderen dat mensen niet gemaakt zijn om ‘alleen maar te nemen’ en ook niet om ‘alleen maar te geven’. Beide kwaliteiten drijven de mens. Historisch gezien zijn deze kwaliteiten gescheiden. Daarom werken we ofwel in de wereld van de winst, ofwel in de wereld van de non-profit.

We nemen voor ons eigen voordeel, of we geven voor het voordeel van anderen. Deze kwaliteiten zijn echter psychologisch gezien twee kanten van dezelfde medaille. De scheiding van deze twee diepgewortelde behoeften zorgt voor veel problemen en (inter)persoonlijke conflicten. Wij geloven en hebben kunnen vaststellen dat gebrek aan motivatie, stress, burn-out en depressie symptomen zijn van deze kunstmatige tweedeling. Dit zijn slechts enkele problemen die veel ondernemers frustreren.

Een Meaningful Profit onderneming verschilt van een gewone profit of non-profit organisatie door ernaar te streven de essentie van de ‘menselijke natuur’ terug te brengen in hoe de onderneming zich organiseert en hoe de onderneming de zakelijke visie en commerciële resultaten creëert. Profit ondernemingen streven er in de praktijk naar om dagelijkse behoeften te vervullen en tegelijkertijd (soms angstig) te anticiperen op morgen en daarna.

De Meaningful Profit onderneming richt zich op de moeilijkheden van morgen en verder, terwijl ze zo goed mogelijk anticipeert op de behoeften van vandaag om bij te dragen aan de toekomst. Het begrijpen van de ‘menselijke natuur’ en het implementeren van die kennis in de onderneming is de sleutel tot het begrijpen van de Meaningful Profit onderneming.

Dit artikel bevat de volgende onderwerpen:

  • Hoe creëer je een Meaningful Profit onderneming en schrijf je een Meaningful Profit ondernemingsplan.
  • Valkuilen, tips en trucs over hoe je een Meaningful Profit onderneming creëert en in stand houdt
  • De psychologie achter Meaningful Profit
  • Wie heeft Meaningful Profit uitgevonden?
  • Het nieuwe ondernemingsmodel Meaningful Profit is een resultaat van het boek dat Wassili Zafiris en Ben Steenstra in 2011 publiceerden: “Ik Ben niet alleen op de wereld”.
  • Wat maakt een Meaningful Profit onderneming anders?

Deze samenvatting van de belangrijkste punten van je hele ondernemingsplan belicht meestal een korte beschrijving van je onderneming en je producten of dienst. Binnen een Meaningful Profit onderneming beginnen we met onze hoogste intentie – The BIGGest WHY – en benadrukken we hoe onze onderneming, manier van werken en producten of diensten rationeel bijdragen aan deze intentie, voordat we de rest vertellen.

PITFALLS bij het schrijven van een Meaningful Profit plan!

Bij een profit onderneming geven lezers vooral om je product en bedrijfsmodel. De sympathie en het verlangen naar het product bepalen de grootte van de doelgroep. Zo bepalen de inkomsten en het bedrijfsmodel de winst.

Bij een Meaningful Profit onderneming bepaalt de impact van de intentie en de omvang van het aantal mensen dat er echt om geeft de bereidheid en hoeveelheid mensen om bij te dragen en te steunen. Zowel intern als extern.

Verschillende lezers hebben verschillende interesses, kennis en waarden. Investeerders en banken zullen er met andere ogen naar kijken dan medewerkers of partners. Kijk uit voor:

Fluffiness > Onze onderneming verspreidt een boodschap van liefde omdat we elke ochtend samen ontbijten voordat we onze pepermuntjes gaan verkopen.

Het ‘Nieuwe Gandhi’ effect > Onze onderneming brengt vrede en begrip en stopt oorlogen over de hele wereld….

Meer tips kunnen gedeeld worden door onze Meaningful Profit experts.

Stap voor stap een GROOT WAAROM creëren

De meeste Bedrijfsformatmodellen zijn gericht op het beschrijven van hoe je de klant op de beste manier, met het beste product, het liefst met de hoogste marge kunt beleveren.

Binnen een Meaningful Profit onderneming zijn het product, de dienst, de strategie, de interne organisatie en zelfs de marketingaanpak allemaal logische resultaten van de hoogste intentie. Het GROTE WAAROM (The BIG WHY).

Een BIG WHY kan alleen betekenis hebben binnen een context van een visie. Een visie is wat we in de toekomst zien en wie geeft er zonder toekomst om het GROTE WAAROM? Daarom beginnen we altijd met jouw visie.

STAP 1 – IN DE TOEKOMST KIJKEN

Bepaal de doelmarkt (in maximaal 5 bullets).

Vraag: In welk gebied zal het MP werkzaam zijn? Dit kan tijdens het proces veranderen. Bijvoorbeeld: Detailhandel, e-commerce, Voedingsindustrie, enz.

Definieer toekomstige standaarden en trends (in maximaal 5 bullets).

Vraag: Welke trends een onmiskenbare binnen deze markt? Tijdens het proces kunnen de bullets van prioriteit veranderen of worden aangevuld met nieuwe.

Definieer de grootste kansen en bedreigingen. (zoveel mogelijk)

Vraag: Als je tien jaar in de toekomst kijkt, wat is dan je grootste angst of wens als je kijkt naar wereldwijde trends die direct en indirect te maken hebben met:

Je markt/onderneming

Je omgeving

De samenleving
*De wereld

(Optioneel) Markeer degene die er echt toe doen
Vraag: Welke onderwerpen zijn meer en minder relevant, en wat is een gevolg van wat?

STAP 2 – VISIE

Bepaal de wederzijdse visie (van alle eigenaren/directeuren 1 zin)

Vraag: Wat is iets wat we echt belangrijk vinden en over 10 jaar als positief resultaat willen zien?

Tip 1: Begin de zin met: Wij zien een wereld waarin….

Tip 2: Sluit geen compromissen in woorden. Wees specifiek en concreet.

Tip 3: Zorg voor een overtuigende en belanghebbende visie met een publiek.

Tip 4: Zorg dat het iets is waarvoor je wilt ‘vechten’.

Maak een slogan (Maximaal 6 woorden): Vraag: Waar gaat deze visie precies over?

STAP 3 – DOEL

Bepaal het wederzijdse doel van de onderneming (1 zin).

Vraag: Wat is jouw doel om bij te dragen aan jouw visie?

Tip 1: Begin de zin met: Ons doel is….

Tip 2: Houd in gedachten wat deze visie zo belangrijk maakt, en wat het strijdwaardig maakt?

Stap 4 – MISSIE

Bepaal je missie (1 zin)
Vraag: Welke specifieke rol moet jouw onderneming in deze wereld innemen om bij te dragen aan het zo goed mogelijk waarmaken van jouw visie?

Tip 1: Bijdragen is iets anders dan oplossen….

Stap 5 – ENTITEIT

Definieer je entiteit (1 zin)

Vraag: Als je actief bent in een wereld met jouw visie, jouw doel en jouw missie, wie moet je dan zijn om je missie op de beste manier te vervullen?

Tip 1: Bijdragen is iets anders dan oplossen….

Stap 6 – PRODUCT

Definieer je product of dienst (alleen de beschrijving, niet het specifieke product of de dienst)

Vraag: Wat moet je je klanten bieden als jouw entiteit, met jouw missie?

Tip 1: Ga na of het wel zinvol is om dit product/dienst aan te bieden. Is er een logisch verband?

Tip 2: Blijf dicht bij je expertise of wees bereid radicaal te veranderen.

Stap 7 – STRATEGIE

Bepaal de kernstrategie (max. 5 bullets)

Vraag: Wat zijn de highlights van de stappen die nodig zijn om in de rol van onze missie optimaal bij te dragen aan jouw visie?

Tip: Vermijd het definiëren van de doelen of KPI’s, maar de minimale stap die genomen moet worden waardoor de doelen of KPI’s een logisch resultaat worden.

Stap 8 – DEFINIEER DE REGELS VAN HET SPEL

Bepaal de regels van het spel (maximaal 5 bullets)

Vraag: Wat zijn de minimale regels die je in gedachten moet houden om deze strategie te laten werken?

Stap 9 – BESCHRIJF DE ATITUDE

Bepaal de attitude van je onderneming (maximaal 5 bullets)
Vraag: Met welke attitude moeten jouw onderneming en de mensen daarbinnen zich aan de wereld tonen om optimaal bij te dragen aan jouw visie en je missie in ere te houden?

Tip 1: Een houding zegt (in)direct iets over de cultuur en is de leidraad voor hoe te werken, zaken te doen en doelen te bereiken terwijl je bijdraagt aan jouw visie.

Stap 10 – DEFINIEER DE WAARDEN

Definieer de waarden van je onderneming (maximaal 5 bullets)
Vraag: Welke waarden mogen nooit worden overschreden en vormen de leidraad voor de onderneming om te laten zien dat ze principes heeft?

Tip 1: Een van de waarden van Google is “doe geen kwaad”.

Stap 11 – Het GROTE WAAROM beschrijven

Definieer wat je doet (1 zin)

Vraag: Wat ziet de doelgroep dat jij aanbiedt

Tip: Ga na of het waarde geeft aan mensen en of mensen bereid zijn het te willen hebben

Definieer hoe je het doet (1 zin)
Vraag: Hoe maak je het mogelijk om je product of dienst concurrerend aan te bieden?

Tip: Ga na of jij echt degene bent die daar uitstekend in is

Definieer waarom je het doet (1 zin)

Vraag: Waarom is je product/dienst en de manier waarop je het doet nodig en belangrijk in relatie tot je purpose en visie?

Bepaal het GROTE WAAROM (1 zin)

De magische vraag: Waarom is het op basis van het vorige antwoord essentieel voor de consument, de samenleving en jou dat jouw onderneming leeft?

Een voorbeeld van een Meaningful Profit Enterprise is, CallTheONE en Lots Of Lesvos opgericht door Aranka van der Pol die een enorme hulp was door het schrijven en vormgeven van het boek van Wassili en Ben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *